Deweloperska grupa zwiększa zysk o 110 procent

Deweloperska grupa Echo Investment uzyskała w pierwszym kwartale 2022 roku 283,636 mln zł przychodów ze sprzedaży, w porównaniu do 155,37 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 108,027 mln zł, wobec 72,952 mln zł rok wcześniej. Zysk brutto wyniósł 72,929 mln zł względem 37,259 mln zł przed rokiem, zysk netto wynoszący 61,307 mln zł wzrósł w ujęciu rocznym o 110 proc.

Źródło: https://www.wnp.pl/budownictwo/echo-investment-zwieksza-zysk-o-110-procent,584056.html