Kwartalne wyniki Microsoft powyżej oczekiwań, akcje lekko w górę

Wyniki Microsoft w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2020/21 okazały się wyższe od oczekiwań analityków, w efekcie akcje koncernu w handlu pozasesyjnym rosną około 1 proc. Zysk koncernu na akcję wyniósł 1,82 USD wobec konsensusu na poziomie 1,54 USD.

Źródło: http://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/2997317,kwartalne-wyniki-microsoft-powyzej-oczekiwan–akcje-lekko-w-gore