Inflacja przyspiesza – najwyższy poziom od blisko 20 lat

W lipcu 2020 roku inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,3 proc., podczas gdy wskaźnik CPI w tym czasie osiągnął poziom 3,0 proc., licząc rok do roku – wynika z informacji Narodowego Banku Polskiego. Miesiąc wcześniej inflacja bazowa wyniosła 4,1 proc. Analitycy banku Pekao wskazują, że osiągnęliśmy najwyższy poziom inflacji od grudnia 2001 roku.

Źródło: https://www.wnp.pl/finanse/inflacja-przyspiesza-najwyzszy-poziom-od-blisko-20-lat,413018.html