Elementy rekrutacji pracowników:praca_kerimbud_zzl - Koszty rekrutacji, - Pojęcie rekrutacji, - Podejście do pozyskiwania kadr, - Rodzaje rekrutacji, - Źródła rekrutacji. Rekrutacja – poszukiwanie odpowiednich wykwalifikowanych kandydatów na wakujące stanowisko pracy. Rodzaje rekrutacji: - szeroka - segmentowa Wariant:
PASYWNA AKTYWNA
Osobiste ubieganie się kandydata Media
Ogłoszenia w prasie Kontakty ze szkołami, targi pracy
Usługi urzędów pracy Sieć kontaktów osobistych
Kontakty osobiste (szansa na poinformowanie 500 osób) Agencje doradztwa personalnego
Własna kartoteka Leasing kadrowy
Określanie potrzeb kadorwych - wybrane modele
Model sita: - Kultura oparta na konkurencji i rywalizacji - Do pracy przyjmowani są tylko najlepsi - Słabi są zwalniani Założenia modelu:
 • Człowiek jest w pełni ukształtowany i nie można go zmienić
 • Konkurencja motywuje ludzi
 • Rywalizując pracuje się efektywniej
 Model kapitału ludzkiego: - Kultura oparta na lojalności, - Człowiek uczy się i zmienia przez całe życie, - Do pracy przyjmowanie są osoby chętne do rozwoju i współpracy, - Ważna jest osobowość i predyspozycje, - Kluczowe znaczenie ma kształcenie i rozwój, - W każdym tkwi potrzeba samorealizacji,
model interaktywny – wzajemna nić porozumienia między strategią personalną, a organizacji
Źródła rekrutacji czyli jak szukamy kandydatów: - Przekaz ustny, - Tablice ogłoszeń, - Urzędy pracy, - Agencje specjalistyczne, - Gazety, czasopisma, TV, radio, - Szkoły wyższe. System klasyfikacji wymagań osobowych - kogo szukamy Plan Rodgera (1952)
 1. Cechy fizyczne (zdrowie, wygląd, sposób zachowania, mówienia)
 2. Osiągnięcia (wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenia)
 3. Inteligencja ogólna (podstawowe zdolności intelektualne)
 4. Specjalne uzdolnienia (zręczność manualna, łatwość wypowiadania się, operowania liczbami)
 5. Zainteresowania (intelektualne, praktyczne, aktywność fizyczna, aktywność fizyczna, społeczna, rzetelności)
 6. Skłonności (tolerancyjność, wywieranie wpływu na innych)
 7.   Okoliczności (warunki domowe, zajęcia wykonywane przez członków)
System pięciopunktowy (1954)
 1. Wrażenia wywarte na innych osobach
 2. Zdobyte kwalifikacje
 3. Wrodzone zdolności
 4. Motywacja
 5. Przystosowanie
Ogłoszenia o pracę - cel: - przyciągnąć uwagę - wzbudzić i utrzymać zainteresowanie - symulować działania Tworzenie ogłoszenia: - sugestywyny nagłówek - informacje dotyczące organizacji - informacje o stanowisku pracy - charakterystyka poszukiwanej osoby - oferowana praca i świadczenia - lokalizacja - działania jakie musi podjąć kandydat, aby ubiegać się o pracę