About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 18 blog entries.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – współczesne koncepcje planowania kariery pracownika

Nowe koncepcje planowania kariery pracowników: - Coraz mniej dużych, bezpiecznych organizacji zapewniających pracę i długotrwałą karierę w tej samej firmie. - Dominuje tendencja do tworzenia miejsc pracy w firmach o płaskich strukturach. Pojawia się nowy typ pracownika: - Spadek lojalności wobec firmy, - Wysoka mobilność zawodowa i terytorialna, - Przedsiębiorczość przejawiająca się w poszukiwaniu i [...]

Zarządzanie zasobami ludzkimi – rozwój Zasobów Ludzkich i budowanie kariery zawodowej

W opracowaniu poruszymy aspekty takie jak m. in.: - Tworzenie możliwości liczenia się i rozwoju, - Organizowanie i planowanie szkoleń oraz ich ocena, - Kierowana przez firmę metoda rozwoju pracowników, Strategie rozwoju zasobów ludzkich wynikają ze strategii firmy i maja przyczynić się do osiągania celów firmy. Cele Rozwoju Zasobów Ludzkich (RZL): - Tworzenie spójnej i [...]

Zarządzanie zasobami ludzkimi – rekrutacja i selekcja pracowników

Elementy rekrutacji pracowników: - Koszty rekrutacji, - Pojęcie rekrutacji, - Podejście do pozyskiwania kadr, - Rodzaje rekrutacji, - Źródła rekrutacji. Rekrutacja – poszukiwanie odpowiednich wykwalifikowanych kandydatów na wakujące stanowisko pracy. Rodzaje rekrutacji: - szeroka - segmentowa Wariant: PASYWNA AKTYWNA Osobiste ubieganie się kandydata Media Ogłoszenia w prasie Kontakty ze szkołami, targi pracy Usługi urzędów pracy [...]

Zarządzanie zasobami ludzkimi – selekcja pracownicza oraz motywacja pracowników

Sposoby składania podań o pracę: - Listownie, - Telefonicznie, - Życiorysy, - Podania, - Forma osobista. Selekcja podań o pracę: Segregowanie zgłoszeń. Wysyłanie standardowych potwierdzeń odbioru. Analizy życiorysów. Porównania z kluczowymi kryteriami wymagań osobowych. Podział na kategorie w związku z wymaganiami (odpowiednie – marginalne – niewłaściwe). Przygotowanie listy kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych. Sporządzenie programu rozmowy. [...]

Zarządzanie zasobami ludzkimi – podstawy i rozwój ZZL

W opracowaniu pragnę przedstawić ewolucję funkcji personalnej w przedsiębiorstwie oraz opisać rozwój zarządzania zasobami ludzkim i jego wybrane modele Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zasoby w przedsiębiorstwie (organizacji): - Finansowe, - Ludzkie, - Materialne - Zasoby – informacja, Historia Zarządzania Zasobami Ludzkimi ZLL to proces składający się z logicznie powiązanych ze sobą czynności ukierunkowanych na zapewnienie organizacji [...]

Zarządzanie przedsiębiorstwem – reenginering

Reengineering jest nową koncepcją modelu przedsiębiorstwa, która ma skutecznie poprawić sposób jego działania. Podczas obserwacji wielu przedsiębiorstw, które miały duża ilość problemów, doszło do momentu, w którym to udało się stworzyć pewien wzór działań, który umożliwia przeprowadzenie radykalnych zmian w przedsiębiorstwie. Otrzymał on nazwę Business Process Reengineering (BPR).Pozwala on na pozbycie się mało efektywnych, przestarzałych [...]

Zarządzanie przedsiębiorstwem – ekspansja zagraniczna a teorie przedsiebiorstw

Poruszony zostanie temat przedsiębiorstwa jako jednej z podstawowych kategorii gospodarki rynkowej. Teorie neoklasyczne vs. alternatywne  SZKOŁA NEOKLASYCZNA Założenia:  - Atomizacja rynku po stronie popytu i podaży - Homogeniczność i standaryzacja produktów danej branży - Zerowe koszty tworzenia i likwidacji przedsiębiorstw - Maksymalizacja zysku jako jedyny motyw działania przedsiębiorców - Maksymalizacja użyteczności jako jedyny motyw działania [...]

Zrównoważony rozwój miast – gospodarka komunalna

Zrównoważony rozwój miast - nowoczesne warianty gospodarki komunalnej W momencie boomu na wszystko co nazywa się ustawą śmieciową i związane jest z gospodarowaniem odpadami warto przytoczyć na czym polega zrównoważony rozwój miast oraz skupić się na nowoczenych wariantach gospodarki komunalnej. Zrównoważony rozwój polega na zaspokojeniu obecnych potrzeb społecznych z równoczesnym uwzględnieniem, aby przyszłe pokolenia mogły [...]

Wizerunek w biznesie – pojęcie, wprowadzenie, aspekty

Wizerunek - nazwa pochodzi z łaciny (imago- wzór, pierwowzór), Definicje wizerunku: Zbiór przekonań; i wrażeń danej osoby o obiekcie Subiektywne wyobrażenie przedsiębiorstwa i jego postrzeganie wśród uczestników rynku Jest to wyobrażenie jakie jedna lub wiele publiczności ma o sobie przedsiębiorstwie lub instytucji i nie jest to obraz rzeczywisty dokładnie i szczegółowo nakreślony ale mozaika szczegółów [...]

Rachunkowość finansowa – majątek przedsiębiorstwa i źródła jego pochodzenia – pasywa

W opracowaniu uwaga zostanie poświęcona pasywom w przedsiębiorstwie oraz ich szczegółowym opisie. Zarówno opracowanie o aktywach oraz pasywach zaczyna się tym samym rysunkiem z uwagi na możliwość przejrzystej analizy danych na wstępie opisów.  PASYWA to równowartość aktywów finansowana ze środków własnych (kapitał własny) lub ze źródeł obcych (kapitał obcy). Pasywa dzielimy na kapitały własne i kapitały [...]