Artykuły

Ten dział pragnę poświęcić w celu przekazania Państwu swojej wiedzy zebranej w syntetyczną formę, która poświęcona jest różnym sferom biznesu, marketingu, zarządzania oraz innym. Miejsce to będzie sukcesywnie aktualizowane.

Mam głęboką nadzieję, że zawarte tutaj informację będą dla Państwa ciekawą i wartościową lekturą.

Będzie mi niezmiernie miło jeśli korzystając z zawartych tutaj materiałów wyrazicie Państwo swoją aprobatę poprzez polubienie  fanpage'a firmy na Facebooku.

Zarządzanie przedsiębiorstwem – ekspansja zagraniczna a teorie przedsiebiorstw

Wrzesień 6th, 2016|

Poruszony zostanie temat przedsiębiorstwa jako jednej z podstawowych kategorii gospodarki rynkowej. Teorie neoklasyczne vs. alternatywne  SZKOŁA NEOKLASYCZNA Założenia:  - Atomizacja rynku po stronie popytu i podaży - Homogeniczność i standaryzacja produktów danej branży - Zerowe [...]

Zrównoważony rozwój miast – gospodarka komunalna

Wrzesień 6th, 2016|

Zrównoważony rozwój miast - nowoczesne warianty gospodarki komunalnej W momencie boomu na wszystko co nazywa się ustawą śmieciową i związane jest z gospodarowaniem odpadami warto przytoczyć na czym polega zrównoważony rozwój miast oraz skupić się [...]

Wizerunek w biznesie – pojęcie, wprowadzenie, aspekty

Wrzesień 6th, 2016|

Wizerunek - nazwa pochodzi z łaciny (imago- wzór, pierwowzór), Definicje wizerunku: Zbiór przekonań; i wrażeń danej osoby o obiekcie Subiektywne wyobrażenie przedsiębiorstwa i jego postrzeganie wśród uczestników rynku Jest to wyobrażenie jakie jedna lub wiele [...]

Rachunkowość finansowa – majątek przedsiębiorstwa i źródła jego pochodzenia – pasywa

Wrzesień 6th, 2016|

W opracowaniu uwaga zostanie poświęcona pasywom w przedsiębiorstwie oraz ich szczegółowym opisie. Zarówno opracowanie o aktywach oraz pasywach zaczyna się tym samym rysunkiem z uwagi na możliwość przejrzystej analizy danych na wstępie opisów.  PASYWA to równowartość [...]

Rachunkowość finansowa – majątek przedsiębiorstwa i źródła jego pochodzenia – aktywa

Wrzesień 6th, 2016|

W opracowaniu uwaga zostanie poświęcona aktywom w przedsiębiorstwie oraz ich szczegółowym opisie. Zarówno opracowanie o aktywach oraz pasywach zaczyna się tym samym rysunkiem z uwagi na możliwość przejrzystej analizy danych na wstępie opisów.  AKTYWA to [...]

Rachunkowość finansowa – wprowadzenie do rachunkowości

Wrzesień 6th, 2016|

W niniejszych opracowaniach poświęconych rachunkowości uwaga zostanie skupiona na wszystkich aspektach prowadzenia rachunkowości wraz z poznaniem odpowiednich zasobów oraz ich wzajemnych zależności w przedsiębiorstwie. Artykuł wprowadzający opisuje ogólną charakterystykę rachunkowości, OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość jest [...]