Artykuły

Ten dział pragnę poświęcić w celu przekazania Państwu swojej wiedzy zebranej w syntetyczną formę, która poświęcona jest różnym sferom biznesu, marketingu, zarządzania oraz innym. Miejsce to będzie sukcesywnie aktualizowane.

Mam głęboką nadzieję, że zawarte tutaj informację będą dla Państwa ciekawą i wartościową lekturą.

Będzie mi niezmiernie miło jeśli korzystając z zawartych tutaj materiałów wyrazicie Państwo swoją aprobatę poprzez polubienie  fanpage'a firmy na Facebooku.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – współczesne koncepcje planowania kariery pracownika

Wrzesień 6th, 2016|

Nowe koncepcje planowania kariery pracowników: - Coraz mniej dużych, bezpiecznych organizacji zapewniających pracę i długotrwałą karierę w tej samej firmie. - Dominuje tendencja do tworzenia miejsc pracy w firmach o płaskich strukturach. Pojawia się nowy [...]

Zarządzanie zasobami ludzkimi – rozwój Zasobów Ludzkich i budowanie kariery zawodowej

Wrzesień 6th, 2016|

W opracowaniu poruszymy aspekty takie jak m. in.: - Tworzenie możliwości liczenia się i rozwoju, - Organizowanie i planowanie szkoleń oraz ich ocena, - Kierowana przez firmę metoda rozwoju pracowników, Strategie rozwoju zasobów ludzkich wynikają [...]

Zarządzanie zasobami ludzkimi – rekrutacja i selekcja pracowników

Wrzesień 6th, 2016|

Elementy rekrutacji pracowników: - Koszty rekrutacji, - Pojęcie rekrutacji, - Podejście do pozyskiwania kadr, - Rodzaje rekrutacji, - Źródła rekrutacji. Rekrutacja – poszukiwanie odpowiednich wykwalifikowanych kandydatów na wakujące stanowisko pracy. Rodzaje rekrutacji: - szeroka - [...]

Zarządzanie zasobami ludzkimi – selekcja pracownicza oraz motywacja pracowników

Wrzesień 6th, 2016|

Sposoby składania podań o pracę: - Listownie, - Telefonicznie, - Życiorysy, - Podania, - Forma osobista. Selekcja podań o pracę: Segregowanie zgłoszeń. Wysyłanie standardowych potwierdzeń odbioru. Analizy życiorysów. Porównania z kluczowymi kryteriami wymagań osobowych. Podział [...]

Zarządzanie zasobami ludzkimi – podstawy i rozwój ZZL

Wrzesień 6th, 2016|

W opracowaniu pragnę przedstawić ewolucję funkcji personalnej w przedsiębiorstwie oraz opisać rozwój zarządzania zasobami ludzkim i jego wybrane modele Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zasoby w przedsiębiorstwie (organizacji): - Finansowe, - Ludzkie, - Materialne - Zasoby – [...]

Zarządzanie przedsiębiorstwem – reenginering

Wrzesień 6th, 2016|

Reengineering jest nową koncepcją modelu przedsiębiorstwa, która ma skutecznie poprawić sposób jego działania. Podczas obserwacji wielu przedsiębiorstw, które miały duża ilość problemów, doszło do momentu, w którym to udało się stworzyć pewien wzór działań, który [...]